תגית: גן עדן

גן עדן וגהינום

.

תלמיד אחד שאל את מורהו:

מה ההבדל בין גן עדן לגהינום?

הביט עליו המורה ואמר:

אוכל להסביר לך את זה אם תהיה מוכן להתלוות אלי לשם.

הסכים התלמיד.

דרך ארוכה הלכו השניים וירדו עד הגהינום.

נשמות רבות ישבו שם על כסאות מלכות גבוהים. שולחנות עמוסי כל טוב ושפע שלא יתואר היו ערוכים לפניהם.

כל אחד מהם החזיק בידו כף ארוכה מאד, כך שבקלות יכלו להגיע לכל מזון שליבם היה חפץ,

אולם בגלל הכף הארוכה, לא הצליחו להכניס את המזונות לפיותיהם.

 

לאחר שהבין התלמיד את פשרו של הגהינום, הוביל אותו המורה למרומי גן העדן.

גדולה היתה התפעלותו של התלמיד כשראה בגן העדן את אותם הכסאות הגבוהים, אותם שולחנות השפע ואותן כפות האכילה הארוכות.

גם אלו שבגן העדן הגיעו למזונם בקלות

אך הפעם הם האכילו איש את רעהו.

.

(מקור לא ידוע)